Cam kết chất lượng

Nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, an toàn và đặc biệt nguồn nước phải đạt chuẩn (Các tiêu chuẩn nước uống đóng chai) là những chuẩn mực, mục tiêu và là thước đo cho sự tận tụy với khách hàng mà chúng tôi hướng tới. Sự đa dạng sản phẩm giúp quý khách hàng có nhiều sự lựa chọn để từ đó có sản phẩm tốt nhất bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình nhưng trên cơ sở phải đảm bảo được chất lượng sản phẩm (Các chuẩn mực nước sạch).

 

Các tiêu chuẩn được đánh giá và chứng nhận bởi các tổ chức uy tín là thước đo chất lượng cho sản phẩm

 

Mỗi địa phương, đặc điểm nguồn nước lại khác nhau, nơi nhiễm kim loại nặng, nhiễm thạch tín cao, thuốc trừ sâu, phóng xạ, … Chính vì thế sản phẩm nhập ngoại không những phải đạt các chứng chỉ tiêu chuẩn nước sạch tại nước sở tại, tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc tế mà còn phải được thông qua kiểm nghiệp và đạt chuẩn tại các trung tâm đo lường, các viện khoa học uy tín tại Việt Nam với đa dạng nguồn nước tại địa phương.

Tiêu chuẩn trong nước là thước đo nước sạch cơ sở