>>> Thanh toán tiền sau khi lắp đặt tại nhà cho trực tiếp nhân viên lắp đặt, hình thức này áp dụng cho các đơn hàng lắp đặt tại khu vực Hà Nội với khoảng cách 20 km tính từ công ty.

>>> Khách hàng ở xa cũng có thể sử dụng hình thức nhận hàng và thanh toán tiền tại nhà (Theo hình thức CEO), hình thức này chúng tôi sẽ áp dụng tùy từng khách hàng.